Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Mar 8, 2023

Jag har omskolat och sått. Kan jag verkligen odla 75 sorters tomater??? (Spoiler: tydligen inte). Sen pratar vi kort om lagring i plåttunnor och bekämpningsmedel. Om potatisodling i nybruten vall (larvfest). Om sen om att skaffa vaktlar och får.

MATIGT!