Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Mar 1, 2023

Vi har fått frågor om rengöring av vattendunkar och varmvattenberedare. Och om förvaring av rotsaker utan jordkällare. Och sen om kommunikation och varför vi alla måste öva satan på det för att få bra och långvariga relationer med dom som står oss närmst.