Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Jan 19, 2022

Drönare över kärnkraftverk, Försvarsmakten förstärker på Gotland, landstigningafartyg i Östersjön. Vad ska DU göra? 

Sen en lyssnarfråga om vattenrening i händelse av kris. Grävda brunnar, gravitationsfilter och vitmossa!

Lyssna!