Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Jan 26, 2022

Hur man ska tänka när allt känns övermäktigt. Om att inte ta i för mycket.