Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Nov 18, 2021

Vi pratar om världsläget. Ukraina, Belarus, Taiwan, gas och halvledare. Om varför allt man beställt tar så lång tid och varför Patrick har ÖKAT sin beredskap senaste tiden.

Sen berättar Kalle om sin anläggning för plantuppdragning. Hyllor! Billiga lampor som funkar svinbra

Lyssna!