Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Feb 11, 2021

Elnätet kan braka samman i helgen. Vi (Patrick) berättar varför och hur du ska tänka för att förbereda dig. Och sen lite om bensindrivna elverk, insaltning av kött osv såklart.