Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Feb 10, 2021

I första avsnittet pratar vi om varför man ska vara förberedd, var man ska börja, hur mycket vatten man ska lagra och varför man lär sig orientera och simma på gympan i skolan. Och skohalm! Svinmycket prat om skohalm.