Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Feb 2, 2022

Kalle har kört fast i sitt föräldraskap och läget trappas upp i östeuropa. Är Patrick en nyttig idiot?? Och sen har Rickard en fråga om att anlägga en skogsträdgård på sin bug out location. Lyssna!