Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Dec 21, 2022

Dert är dags att börja fundera över nästa odlingssäsong. Snart ska plantorna börja dras upp. Hur ska man tänka med värme och belysning _i dessa tider_. Och sen om Preppbox frölåda. Patrick har valt ut massa fröer så att du har ett alger hemma. Vi går igenom sorterna, hur man odlar, hur man lagrar, hur man tar fröer och ja...ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT KOMMA IGÅNG MED ODLINGEN???