Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Oct 5, 2022

Patrick skrämmer upp oss rejält med prat om läget i världen. Har tredje världskriget redan brutit ut? Sen om att lagra spannmålsprodukter. Och massa annat gött.