Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Sep 28, 2022

Vi (jag) pudlar om lustgas. Sen om skyddsmasker och kärnvapenhot. Om P4:s roll i händelse av kris. Och om världens bästa diskborste. Lyssna!