Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Sep 21, 2022

Härligt avsnitt! Vi pratar tröskning av senapsfrö och om krisberedskapsveckan. Om hönsraser och foder till dom. Om att känna sig stressad över Patricks beredskapsnivå. Och om lagring av mjölkprodukter och äpplen. Och päron. Och så. Lyssna!