Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Sep 14, 2022

Jag har serverat eget griskött för första gången - du kan aldrig tro vad som hände sen. Vi pratar om att göra egen gas, om att odla äpplen i zon 5 och om att odla med markduk. Och sen lite om Patricks kurser. Härligt!