Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Jul 6, 2022

Mina djur rymmer. Helbete vilket slit. Elstängsel som krånglar och kultingar som vägrar lyda order. Vi går igenom hur man gör med elstängsel. Sen om att få ut strömmen (?) ur skruvdragarbatterier och om att göra rent vattendunkar. Och om ogräsbekämpning för örtionde gången i år.

Visst fan! Patrick ska skaffa ett nytt djur! Lyssna!