Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


May 25, 2022

Patrick testar en ny metod för att rensa ogräs. Vi svarar på en fråga om extremhetta och lagring av textilier. Patrick berättar hur man kan använda ett elverk för att driva frysboxar och vattenpump och sen en fråga om barn och beredskap.


LYSSNA!