Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


May 18, 2022

Jag har varit med om ett äkta däckhaveri på E4:an. Hur va min beredskap egentligen?


Sen pratar vi om tvätt utan tvättmaskin, lagra mat utan mylarpåsar och bak utan ugn. Och sen en fråga om hur man bäst tätar gamla fönster.