Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 27, 2022

Vi pratar om om Patricks småbrukarkurs, om läget i odlingarna, om foderbetor och utplantering, markduk och...ja.

Och sen noga om hur man gör upp eld. Vad behöver du ha med dig för att kunna tända en brasa för värme och matlagning?

LYSSNA DET KAN RÄDDA DITT LIV??? VÄL???