Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 20, 2022

Vi drabbas av läget i världen. Pratar inflation, kängor, vattenfilter, grisar, odla eget spannmål, ryggsäckar och preppbox. Nåt för alla! Lyssna!