Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 13, 2022

Nu tar vi det en gång för alla-avsnittet! Vi pratar om vilka fröer du ska så, när. Det är inte för sent än!

Och sen svinnoga om konservering. Så gör du för att förvara mat utan frysbox!

Jo, sen har vi fått ett mail från en kommunalpolitiker som vill underlätta för boende att börja med småbruk.

KUL! LYSSNA!