Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Mar 30, 2022

I år är året du ska ta tag i din hemberedskap! En viktig del i det är att skapa dig färdigheter som gör att du kan producera egen mat. Vi pratar noga om hur du anlägger ditt första trädgårdsland. Hur du ska gräva eller inte gräva. hur du ska så och hur du ska vattna. Vi pratar kort om kompost och jordförbättring. Och sen svarar vi på frågor om höns och kaniner för köttproduktion. Lyssna så blir du värsta självförsörjaren!