Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Feb 22, 2022

Vi pratar extremväder. Men först, såklart lite om Ukraina. Men sen! Saker du ska ha i bilen på vintern och så tar du dig upp om du kör i diket. Vi berättar när du ska fatta beslutet om att evakuera och hur du får bort vatten ur en översvämmad källare. Men herregud, vi pratade ju om torka också! Och sen hur du skyddar dig mot blixtnedslag. Ja du hör ju själv! Obligatorisk lyssning.