Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Mar 3, 2021

Vi tror att vi ska prata om mat, men fastnar på höns. Kläcka! Slakta! Husera! Skydda! Mata! Vilken ras? Hur många? Ja är det om höns så pratar vi om det! Kul!