Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Aug 11, 2021

Vi är tillbaka! Vi svarar på frågor om regnvatteninsamling, bevattning, handsprit, förvaring av rödbetor och mussäkring. LYSSNA DET BLIR KUL!