Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Jul 12, 2021

Coop har blivit hackat och katastrofen knackar på dörren. Vi pratar om det och sen svinintressant om kalla kriget och svenskt försvar. TOPPENAVSNITT!