Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Jun 9, 2021

Ett härligt ostrukturerat avsnitt där vi går igenom svinnoga hur man maler mjöl och bakar bröd - en kunskap som ALLA människor bör ha som en del av sin beredskap!