Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


May 19, 2021

Vi pratar om hundar som en del av beredskap, om att långlagra spannmål och frö för odling. Och om att odla majs!