Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 27, 2021

Vi pratar lite om den spända stämningen i Ukraina, svinmycket om hur du ska tänka med beredskap när det kommer till el och sen lite om köttkaniner. Fram med papper och penna. MASTIGT AVSNITT OCH ALLT KOMMER PÅ PROVET!