Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 21, 2021

Patrick har köpt 27 sovsäckar. Några varningens ord om kåta galtar. Och sen ALLT om ogräs. Marktäckning, fördröjd sådd,  hackor, täckodling, svinmålla olika infallsvinklar hehehehe.