Preview Mode Links will not work in preview mode

I väntan på katastrofen


Apr 14, 2021

Patrick har en ny såmaski och jag har grävt ur komposten. Vi pratar lite till om att frysa mjölk och sen jättejättemycket om att skaffa grisar. KUL!